Artikel om seriespelet i Ystad Allehanda

Inför seriespelet den 10/10 publicerade Ystad Allehanda, som är den dominerande morgontidningen i sydöstra Skåne, följande artikel om vår och Skurups seriestart i badminton. Dagen efter återfanns också resultatet från sammandraget i tidningen.

Mycket glädjande att vi får så mycket publicitet i tidningen, det kanske ökar intresset för badminton igen bland ungdomar.

laugh

Dela