Bra att veta

Klubbinformation

Använd först och främst följande e-postadresser för att komma i kontakt med Sjöbo Badmintonklubb:

Tävlingar

För medlem som vill tävla gäller följande:

 1. Anmälningsavgift: klubben står för alla tävlingsavgifter inom Sverige. Anmälan till tävling är bindande, spelare som utan giltig anledning uteblir från tävling får själv betala startavgiften (skada eller sjukdom är giltig anledning).
 2. Licensavgift: klubben står för licenskostnader.
 3. Tränarutbildning: klubben står för tränarutbildningskostnader arrangerade av förbundet.
 4. Träningsläger: klubben står för halva träningslägeravgiften för träningsläger inom Sverige.
 5. Resor: klubben betalar ingen reseersättning.
 6. Övernattning: klubben betalar ingen ersättning för boende.
 7. Skyldighet: medlem måste ha betalat in medlem- och träningsavgift innan tävlings-, utbildnings- eller lägertillfälle.
 8. Skyldighet: medlem spelar i klubbkläder så långt det är möjligt på tävlingar och seriesammandrag, detta gäller då kläderna är försedda med sponsortryck och att detta ingår i sponsoravtalet.
 9. Skyldighet: medlem uppför sig på och utanför plan.
 10. Skyldighet: medlem bidrar i klubbens verksamhet med att få in intäkter t.ex. vid försäljningar och egna arrangemang.
 11. Skyldighet: medlem bidrar om möjligt som tränare/hjälptränare vid klubbens tränarledda träningstillfälle.
 12. Skyldighet: att lämna besked till tävlingsledningen för den arrangerande klubben ifall man inte kan delta på tävling.

Sjöbo lokalbokning

På denna länk till Sjöbo lokalbokning kan man söka på ett visst datum för att se om sporthallen är ledig eller inte ledig för badmintonspel, fri.sjobo.se/bokning/

Klubbkläder

Klubbmedlemmar kan beställa kläder via styrelsen, kontakta antingenTorbjörn Olofsson eller Magnus Lindgren.

Stränga om rack

Klubben samarbetar med Peter Lidholm när det gäller lagning/omsträngning av rack. Ni kan nå Peter Lidholm på telefonnummer: 0709-93 64 38.

Vaktmästare

Ni kan nå vaktmästaren på Färsingahallen på telefonnummer:  0416-272 71 eller 0416-185 41.

Dela