Styrelsen

 

 
Ingemar Lundgren

Ordförande

Magnus Lindgren

Vice ordförande

Anneli Häggman

Kassör

Staffan Larsson

Sekreterare

Jörgen Melsen

Suppleant

Torbjörn Olofsson

Suppleant

Selma Lindgren

Valberedning

Fredrik Jönsson

Valberedning